අපගේ වෙබ් අඩවියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

ද්විමය සම්බන්ධතා රිවට්

  • Bimetal Contact Rivet

    ද්විමය සම්බන්ධතා රිවට්

    විද්‍යුත් සම්බන්ධතා රිවට්, බයිමෙටල් රිවට්, ට්‍රයිමෙටල් රිවට් විකුණන්න. bimetal rivet මෙම ස්පර්ශයට හොඳ විද්‍යුත් සන්නායකතාවක් ඇති අතර එහි මතුපිට ඔක්සිකරණයට බැඳී නොමැත. තඹ 3 - 28% එකතු කිරීම රිදීවල ගිනි ප්‍රතිරෝධය කැපී පෙනෙන ලෙස වැඩි දියුණු කරයි.