අපගේ වෙබ් අඩවියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

විදුලි සම්බන්ධතා ඉඟි

  • Electrical Contact Tips

    විදුලි සම්බන්ධතා ඉඟි

    රිදී කැඩ්මියම් ඔක්සයිඩ් විද්‍යුත් සම්බන්ධතා ද්‍රව්‍ය බහුලව භාවිතා වන අතර, සූර්යාලෝකයේ සම්බන්ධතා වල අඩු ද්‍රවාංකය ස්පර්ශයේ සිසිලන පෘෂ් make ය බවට පත් කළ හැකි අතර ඒ සමඟම සංසිඳුවීමේ බලපෑම වළක්වාලයි.
    AgSnO2, AgSnO2In2O3 ස්පර්ශයට ඉහළ දෘ hard තාව, විලයන වෑල්ඩින් සඳහා ඉහළ ප්‍රතිරෝධය සහ පිළිස්සීමට ප්‍රතිරෝධය යනාදියෙහි වාසි ඇත.
    AgCdO වෙනුවට ආදේශ කිරීම සඳහා හොඳම පාරිසරික ආරක්ෂණ ද්‍රව්‍යය ද්‍රව්‍යයයි.