අපගේ වෙබ් අඩවියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

රිදී මිශ්‍ර වයර්

  • Silver Alloy Wires

    රිදී මිශ්‍ර වයර්

    අපි AgCdo10, AgCdo12, AgNi10, AgNi12, AgSno2 10 වැනි විවිධ මිශ්‍ර ලෝහවල ගුණාත්මක රිදී මිශ්‍ර වයර් නිෂ්පාදනය කරමු. සේවාදායකයාගේ පිරිවිතරයන්ට අනුව මෙම රිදී මිශ්‍ර වයර් රිසිකරණය කිරීම, විඛාදන ප්‍රතිරෝධය, ඉහළ තාප හා විද්‍යුත් සන්නායකතාව සහතික කිරීම.