අපගේ වෙබ් අඩවියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

Contact Contact Contact Rivets

  • Solid Contact rivet

    Contact Contact Contact rivet

    ගුවන් යානා හම් සහ පැනල් වල බහුලව භාවිතා වන ස්ථිර ගාංචු r න රිවට් වේ. යෙදුමට පෙර, ඒවා එක් කෙළවරක වටකුරු, පැතලි හිසක් සහිත සුමට පතුවළකින් සමන්විත වේ. අපි හොඳ විදුලිය සන්නායක වන අපගේ silver න රිදී රිවට් පිරිනමමු.
  • Solid Contact Rivets

    Contact Contact Contact Rivets

    වෙලාවට ලබා දෙන්න, වටකුරු සහතිකය, අච්චුවේ ස්වාධීන සැලසුම, කාලෝචිත ප්‍රතිපෝෂණය, පාරිභෝගික පරීක්ෂණ වෙනුවට, විචක්ෂණ සංයුතිය විශ්ලේෂණය කිරීම.